Khác biệt giữa các bản “Chợ Gạo”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Sau khi điều chỉnh, huyện Chợ Gạo còn lại 22.943,39 ha diện tích tự nhiên và 183.241 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Chợ Gạo và các xã: An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, Hòa Định, Hòa Tịnh, Long Bình Điền, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Phú Kiết, Quơn Long, Song Bình, Tân Bình Thạnh, Tân Thuận Bình, Thanh Bình, Trung Hòa, Xuân Đông.
 
== Hành chính ==
Huyện Chợ Gạo có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn [[Chợ Gạo (thị trấn)|Chợ Gạo]] (huyện lỵ) và 18 xã: [[An Thạnh Thủy]], [[Bình Ninh, Chợ Gạo|Bình Ninh]], [[Đăng Hưng Phước]], [[Hòa Định]], [[Hòa Tịnh, Chợ Gạo|Hòa Tịnh]], [[Long Bình Điền]], [[Lương Hòa Lạc]], [[Mỹ Tịnh An]], [[Bình Phan]], [[Bình Phục Nhứt]], [[Phú Kiết, Chợ Gạo|Phú Kiết]], [[Quơn Long]], [[Song Bình]], [[Tân Bình Thạnh]], [[Tân Thuận Bình]], [[Thanh Bình, Chợ Gạo|Thanh Bình]], [[Trung Hòa, Chợ Gạo|Trung Hòa]], [[Xuân Đông, Chợ Gạo|Xuân Đông]].
 
== Danh nhân ==