Khác biệt giữa các bản “Chợ Gạo”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
== Hành chính ==
Huyện Chợ Gạo có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn [[Chợ Gạo (thị trấn)|Chợ Gạo]] (huyện lỵ) và 18 xã: [[An Thạnh Thủy]], [[Bình Ninh, Chợ Gạo|Bình Ninh]], [[Đăng Hưng Phước]], [[Hòa Định]], [[Hòa Tịnh, Chợ Gạo|Hòa Tịnh]], [[Long Bình Điền]], [[Lương Hòa Lạc]], [[Mỹ Tịnh An]], [[Bình Phan]], [[Bình Phục Nhứt]], [[Phú Kiết, Chợ Gạo|Phú Kiết]], [[Quơn Long]], [[Song Bình]], [[Tân Bình Thạnh]], [[Tân Thuận Bình]], [[Thanh Bình, Chợ Gạo|Thanh Bình]], [[Trung Hòa, Chợ Gạo|Trung Hòa]], [[Xuân Đông, Chợ Gạo|Xuân Đông]].
===Nguồn gốc địa danh Chợ Gạo===
Chợ Gạo vốn bắt nguồn tại một ngôi chợ đóng ở thôn Bình Phan (tên chữ nói trại từ Bình Phương), do ông Trần Văn Nguyệt thành lập vào thời Cảnh Hưng (thời vua [[Lê Hiển Tông]]). Theo [[Phủ biên tạp lục]] của [[Lê Quý Đôn]], vào cuối [[Thế kỷ 18|thế kỷ thứ XVIII]],