Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

n
Khái niệm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Khái niệm)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Chính trị Việt Nam}}
[[Tập tin:Hoi dong nhan dan thanh pho Da Lat.jpg|nhỏ|Trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố [[Đà Lạt]], Việt Nam.]]
'''Hội đồng nhân dân''' là cơ quan đại biểu của nhân dân,cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương<ref name =HP>{{cite web|url=http://vbqppl4.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2001/200112/200201070011|title=Các điều 6, 7 và Chương IX Hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, bản sửa đổi năm 2001|author=|date=|website=moj.gov.vn|accessdate=27 Tháng mười hai 2018}}</ref><ref name =LTCHDND>{{cite web|url=http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/Vietnam//Documents/StateDocs/72200510050944000/|title=Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân năm 2003, file doc|author=|date=|website=caicachhanhchinh.gov.vn|accessdate=27 Tháng mười hai 2018}}</ref>, từ cấp xã tới cấp tỉnh, thuộc nước [[Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]].
 
==Chức năng==