Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

{{chính|Kinh tế học cổ điển}}
Trường phái này bắt đầu từ tác phẩm ''[[Của cải của các quốc gia]]'' của [[Adam Smith]] (1776) đến ''[[Các nguyên lý kinh tế chính trị]]'' của [[John Stuart Mill]] (1848). Các đại biểu của trường phái này bao gồm Smith, [[David Ricardo]], [[Thomas Malthus]] và Mill. Cái tên "Kinh tế chính trị cổ điển" là do Marx đặt ra.<ref>Dasgupta A. K. (1985), ''Epochs of Economic Theory'', Basil Blackwell Publisher, New York.</ref> Những đóng góp lớn của trường phái này bao gồm lý luận về sự tự điều chỉnh của thị trường và lý luận về giá trị, về phân phối. Smith là người đầu tiên thảo luận về [[học thuyết giá trị lao động|lý luận giá trị lao động]] và Ricardo phát triển lý luận này.
 
Trường phái cổ điển đối lập với [[chủ nghĩa trọng thương]] trên nhiều phương diện, trong đó sự khác biệt biểu hiện ở phương pháp luận và đối tượng nội dung các luận thuyết. Thực tiễn giai đoạn phát triển kinh tế công xưởng lên [[công nghiệp hóa]] thể hiện sự trỗi dậy của lực lượng [[doanh nghiệp]] hoạt động trong [[sản xuất]] [[công nghiệp]], đẩy hoạt động buôn bán và cho vay vào hàng thứ yếu. Với lý do đó đối tượng nội dung của nghiên cứu kinh tế học chuyển từ lĩnh vực giao thương sang lĩnh vực sản xuất. Phương pháp nghiên cứu dựa trên việc đề xuất các định đề thu nhận từ các quy luật sản xuất có thể quan sát. Có thể nói, trường phái cổ điển biến kinh tế chính trị thành một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề kinh tế cơ bản nhất của một quốc gia trong đó trường phái này đề cao sự cạnh tranh tự do và cho đó là nền tảng để một nền kinh tế vận hành tốt đem lại sự giàu có cho một quốc gia. Chính từ trường phái này đã sản sinh ra môn [[kinh tế học|khoa học kinh tế]].
 
Tăng trưởng kinh tế và phồn thịnh xã hội được cho là phụ thuộc vào sự năng động và trạng thái cân bằng cung cầu của nền kinh tế quốc gia. Trường phái cổ điển cho rằng cân bằng cung cầu trong kinh tế có thể đạt được một cách tự động theo [[quy luật thị trường]] của [[Jean-Baptiste Say]]. Trường phái cổ điển coi tiền tệ là một dạng hàng hóa đặc biệt trong thị trường hàng hóa, và chúng không thể bị thay thế bởi những thỏa thuận giữa mọi người. Tuy nhiên, chức năng của tiền chỉ được đánh giá là phương tiện trao đổi mang tính kỹ thuật.
 
Ngoài ra, việc đơn giản hóa phân tích và hệ thống hóa đã làm cho kinh tế học hướng đến việc tạo ra các mệnh đề thuần túy kinh tế không tính đến các yếu tố [[tâm lý học|tâm lý]], [[đạo đức]], [[luật pháp]] và các yếu tố xã hội khác.
 
===Kinh tế chính trị Marxist===
28

lần sửa đổi