Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

 
==Các trường phái==
===Kinh tế chính trịhọc cổ điển===
{{chính|Kinh tế học cổ điển}}
Trường phái này bắt đầu từ tác phẩm ''[[Của cải của các quốc gia]]'' của [[Adam Smith]] (1776) đến ''[[Các nguyên lý kinh tế chính trị]]'' của [[John Stuart Mill]] (1848). Các đại biểu của trường phái này bao gồm Smith, [[David Ricardo]], [[Thomas Malthus]] và Mill. Cái tên "Kinh tế chính trị cổ điển" là do Marx đặt ra.<ref>Dasgupta A. K. (1985), ''Epochs of Economic Theory'', Basil Blackwell Publisher, New York.</ref> Những đóng góp lớn của trường phái này bao gồm lý luận về sự tự điều chỉnh của thị trường và lý luận về giá trị, về phân phối. Smith là người đầu tiên thảo luận về [[học thuyết giá trị lao động|lý luận giá trị lao động]] và Ricardo phát triển lý luận này.
28

lần sửa đổi