Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

(Đã lùi lại sửa đổi 57073139 của 2402:800:6131:566F:299A:8BB1:94B8:9825 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Gia quyến ==
''* Ông nội: [[Lê Thánh Tông]] Lê Tư Thành (1442-1497)''
''* Nộinội: :[[Nhu Huy hoàng hậu]] Phùng Diệm Quý (1444-1489)''
 
:* Cha: [[Lê Tân]]
''Bà Nội :[[Nhu Huy hoàng hậu]] Phùng Diệm Quý (1444-1489)''
:* Mẹ: [[Trịnh Thị Tuyên]]
 
::* Vợ: [[Trịnh Thị Loan]]
''Cha : Kiến vương [[Lê Tân]] (1466-1502)''
'':::Con cái : Lê Minh Tông chỉ có duy nhất 2 người con gồm:''
 
''Mẹ :::*[[Lê HuyChiêu TừTông|Lê Y]] (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]] , mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị TuyênLoan]] (1471-1509)''
#'':::*[[Lê Xuân]] (1507-1527), tức vua [[Lê Cung Hoàng]], mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]]''
 
''Vợ : Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]] ( ?- 1527)''
 
''Con cái : Lê Minh Tông chỉ có duy nhất 2 người con gồm:''
 
#''[[Lê Chiêu Tông|Lê Y]] (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]] , mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]]''
#''[[Lê Xuân]] (1507-1527), tức vua [[Lê Cung Hoàng]], mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]]''
 
== Xem thêm ==