Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
::* Vợ: [[Trịnh Thị Loan]]
:::Con cái: Lê Minh Tông chỉ có duy nhất 2 người con gồm:
:::*[[Lê Chiêu Tông|Lê Y]] (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]] , mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]]
:::*[[Lê Xuân]] (1507-1527), tức vua [[Lê Cung Hoàng]], mẹ là Đoan Mục Hoàng Thái Hậu [[Trịnh Thị Loan]]
 
== Xem thêm ==