Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tuần tra viên”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Những nội dung nên đánh dấu tuần tra==
* Bất cứ trang nào '''đã bị gắn thẻ xóa nhanh''' của [[Wikipedia:Quy định xóa trang]]. Điều này giúp các biên tập khác không phải mất thời gian để tuần tra các trang mới đã được tuần tra.
* Bất cứ trang nào '''phù hợp với Wikipedia'''; nếu nó cần phải thêm nhiều đóng góp nữa, hãy thêm các [[Trợ giúp:Bản mẫu|bản mẫu trợ giúp]] (cần dẫn nguồn, wiki hóa,...) vào bài trước khi đánh dấu tuần tra.
 
==Những nội dung không nên đánh dấu tuần tra==