Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bát-nhã-ba-la-mật-đa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Prajnaparamita_Java_Side_Detail.JPG|nhỏ|260px|'''[[Bồ Tát]] Bát-nhã-ba-la-mật-đa''' (Java, Indonesia)]]
 
[[Tập tin:Prajnyaapaaramitaa Hridaya Pel.sogd.jpg|nhỏ|260px|Một bản của kinh '''Bát-nhã-ba-la-mật-đa''' bằng tiếng Phạn]]
 
'''Bát-nhã-ba-la-mật-đa''' (zh. 般若波羅蜜多, sa. ''prajñāpāramitā'', en. ''perfection of wisdom/insight'', de. ''Vollkommenheit der Weisheit/Einsicht/Erkenntnis'') có nghĩa là '''sự toàn hảo''' (sa. ''pāramitā'', en. ''perfection'') '''của Bát-nhã''' (sa. ''prajñā''). Cũng được gọi ngắn là '''Bát-nhã-ba-la-mật'''.
Người dùng vô danh