Khác biệt giữa các bản “Số thập phân vô hạn tuần hoàn”

không có tóm lược sửa đổi
ĐỆT MỊA MẦY đọc hết rồi sửa HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADWAWWAWDAWDAWDAWDAAWDDWADAWDAWDAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW BUỒN CƯỜI NHỈ KHI MÀY VÀO THẤY CÁI DÒNG CHỮ NÀY THÌ TAO ĐÃ HACK NÓ RỒI
 
trẻ trâu đây
 
==Bảng giá trị của số thập phân vô hạn không tuần hoàn.==
Người dùng vô danh