Khác biệt giữa các bản “Số thập phân vô hạn tuần hoàn”

không có tóm lược sửa đổi
Hãy xem một phiên bản bằng cách nhấn chuột vào ngày tháng của nó. Xem thêm [[Wikipedia:Lịch sử trang]] và [[Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi]]. ko có thông tin real đâu
ĐỆT MỊA MẦY đọc hết rồi sửa HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADWAWWAWDAWDAWDAWDAAWDDWADAWDAWDAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW BUỒN CƯỜI NHỈ KHI MÀY VÀO THẤY CÁI DÒNG CHỮ NÀY THÌ TAO ĐÃ HACK NÓ RỒI
 
Công cụ bên ngoài:
trẻ trâu đây
 
* Thống kê lịch sử sửa đổi
* Tìm kiếm trong lịch sử sửa đổi
* Sửa đổi theo người dùng
* Số người theo dõi
* Thống kê truy cập trang
 
----(hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước,  '''n''' = [[Trợ giúp:Sửa đổi nhỏ|sửa đổi nhỏ]], → = sửa đổi một đề mục, ← = [[wikipedia:Tự tóm lược sửa đổi|tóm lược sửa đổi tự động]]<br />
==Bảng giá trị của số thập phân vô hạn không tuần hoàn.==
 
Người dùng vô danh