Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vận tốc”

bổ sung thêm
Không có tóm lược sửa đổi
(bổ sung thêm)
* <math>\mathbf{v}</math> là tốc độ của chuyển động thẳng đều
 
Trong [[SI]], quãng đường đo bằng [[mét]] (m), thời gian đo bằng [[giây]] (s) thì tốc độ có đơn vị là mét trên giây (m/s). Tốc độ có thể có những đơn vị khác, chẳng hạn như [[kilômét|kilomet]]/[[giờ]] (km/h), phụ thuộc vào đơn vị mà ta chọn cho [[Chiều dài|quãng đường]] và [[thời gian]]. Như vậy, khi nói một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5&nbsp;m/s (giả sử ta đã biết chiều chuyển động nên vận tốc ở đây đơn giản là tốc độ), điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 giây, vật đi được quãng đường 5 mét.1&nbsp;km/h≈0,28&nbsp;m/s. Vận tốc âm thanh là 344&nbsp;m/s. Vận tốc ánh sáng trong chân không là 299.792.458 m/s
 
Nếu quan tâm đến chiều chuyển động, ta có thể quy ước 1 trong 2 chiều là chiều dương và gán cho vận tốc giá trị dương khi vật chuyển động cùng chiều với chiều dương đã chọn và giá trị âm khi vật chuyển động theo chiều ngược lại.
Người dùng vô danh