Khác biệt giữa các bản “Làng (Việt Nam)”

| [[Nhà Hậu Lê]] || Hội đồng kỳ dịch || Hương trưởng || Xã trưởng || Trùm trưởng
|-
| [[Nhà Nguyễn]] || Hội đồng kỳ dịch || [[Tiên chỉ]] || [[Lý trưởng]] || Tuần đinh
|-
| Cải tổ 1921 || Hội đồng tộc biểu || Chánh hương hội || Chánh hương hội ||