Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trụ sở UBND =
| đại biểu quốc hội =
| phân chia hành chính = 2 thị trấn, 87
| danh sách đơn vị hành chính =
| mã hành chính = 681<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 7 năm 2014 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>
 
==Hành chính==
Huyện Đạ Huoai có 10 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn: [[Đạ M'ri (thị trấn)|Đạ M'ri]], [[Madagui (thị trấn)|Ma Đa Guôi]] (huyện lỵ) và 87 xã: [[Đạ M'ri (xã)|Đạ M'ri]], [[Đạ Ploa]], [[Đạ Oai]], [[Đạ Tồn]], [[Đoàn Kết, Đạ Huoai|Đoàn Kết]], [[Hà Lâm, Đạ Huoai|Hà Lâm]], [[Ma Đa Guôi (xã)|Ma Đa Guôi]], [[Phước Lộc, Đạ Huoai|Phước Lộc]].
 
Về mặt địa lý, các đơn vị hành chính của huyện Đạ Huoai được chia thành 2 khu vực:
*Khu vực phía Bắc gồm thị trấn [[Đạ M'ri (thị trấn)|Đạ M'ri]] và 54 xã: [[Hà Lâm, Đạ Huoai|Hà Lâm]], [[Đạ M'ri (xã)|Đạ M'ri]], [[Phước Lộc, Đạ Huoai|Phước Lộc]], [[Đạ Ploa]], [[Đoàn Kết, Đạ Huoai|Đoàn Kết]].
*Khu vực phía Nam gồm thị trấn [[Madagui (thị trấn)|Ma Đa Guôi]] và 3 xã: [[Ma Đa Guôi (xã)|Ma Đa Guôi]], [[Đạ Tồn]], [[Đạ Oai]].
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2002, chia xã Hà Lâm thành 2 xã: Hà Lâm và Phước Lộc.
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri.
Từ đó, huyện Đạ Huoai có 2 thị trấn và 8 xã, giữ ổn định đến nay.
 
Từ đó, huyện Đạ Huoai có 2 thị trấn và 87 xã, giữ ổn định đến nay.
 
==Địa lý tự nhiên==