Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[1994]], hợp nhất thị trấn Quảng Oai và xã Tây Đằng thành thị trấn [[Tây Đằng]].
 
Ngày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], Quốc hội thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây cũ và tỉnh [[Phú Thọ]]. Theo đó, toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Đức được chuyển về thành phố [[Việt Trì]], tỉnh Phú Thọ (nay xã Tân Đức đã sáp nhập vào phường [[Minh Nông]] thuộc thành phố Việt Trì).
Ngày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], toàn bộ diện tích và dân số của xã [[Tân Đức, Việt Trì|Tân Đức]] được chuyển về thành phố [[Việt Trì]], tỉnh [[Phú Thọ]] theo Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh [[Hà Tây (tỉnh)|Hà Tây]] cũ và tỉnh [[Phú Thọ]]. Huyện Ba Vì còn lại 1 thị trấn Tây Đằng và 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài, giữ ổn định cho đến nay.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-14-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh-Phu-Tho-giua-tinh-Binh-Phuoc-va-tinh-Dong-Nai-vb68075t13.aspx Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Ngày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], toàn bộ diện tích và dân số của xã [[Tân Đức, Việt Trì|Tân Đức]] được chuyển về thành phố [[Việt Trì]], tỉnh [[Phú Thọ]] theo Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh [[Hà Tây (tỉnh)|Hà Tây]] cũ và tỉnh [[Phú Thọ]]. Huyện Ba Vì còn lại 1 thị trấn Tây Đằng và 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài, giữ ổn định cho đến nay.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-14-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh-Phu-Tho-giua-tinh-Binh-Phuoc-va-tinh-Dong-Nai-vb68075t13.aspx Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Từ ngày [[1 tháng 8]] năm [[2008]], tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội, Ba Vì lại trở thành một huyện của [[Hà Nội]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-15-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-so-tinh-co-lien-quan-vb68076.aspx Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành]</ref>