Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

(→‎Các Tổng công ty: Đổi tên công ty Vietracimex)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
| rowspan="2" | 5
| 5
| rowspan="2" | [[Phan Trọng Tuệ]]
| rowspan="2" | [[1960]] - [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thiếu tướng CANDVN
| -
|Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 6
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| rowspan="2" | 10
| rowspan="2" | [[Lê Ngọc Hoàn]]
| tháng 11 năm [[1996]] - [[1997]]
| Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|
| [[Lê Ngọc Hoàn]]
| [[1997]] - [[2002]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải