Khác biệt giữa các bản “Mường Xén”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<!--{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam
| tên = Mường Xén
| vai trò hành chính = Thị trấn