Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tỉnh = [[Hà Nam]]
| thị xã = [[Duy Tiên]]
| thành lập = *1/4/1986: thành lập thị trấn<ref name=34-HĐBT/>
*17/12/2019: thành lập phường
*1/4/1986: thị trấn
*17/12/2019: phường
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 13324<ref name=MS/>
==Địa lý==
==Lịch sử==
NgàyPhường 1/4/1986,Hòa thànhMạc lậpnguyên trước đây là thị trấn Hòa Mạc -, thị trấn huyện lịlỵ của huyện Duy Tiên, -được thành lập vào năm 1986 trên cơ sở 46,68 ha diện tích tự nhiên của xã Yên Bắc và 122,31 ha diện tích tự nhiên của xã Trác Văn.<ref name=34-HĐBT>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-34-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-tinh-Ha-Nam-Ninh/37062/noi-dung.aspx|title=Quyết định 34-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành|tác giả=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Năm 1999, thị trấn Hòa Mạc có diện tích 1,85&nbsp;km², dân số là 3.495 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 1.889 người/km².