Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

Nêu mối quan hệ giữa N và N*
(Nêu mối quan hệ giữa N và N*)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Nếu <math>n \in L</math> thì <math>n+2 \in L.</math>
 
== Quan hệ giữa các tập hợp N và N* ==
 
=== Quan hệ bao hàm ===
Người dùng vô danh