Khác biệt giữa các bản “Izu Ōshima”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [http://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=284010 Izu-Oshima: Global Volcanism Program] - Smithsonian Institution
* [http://tokyoislands.jp/category/tokyo-islands/oshima Tokyo Islands] - - English Ship booking to Tokyo Islands(Izu Islands) and travel Information Page of Izu Oshima and other islands in Tokyo
* {{osmrelation-inline|5304184}}
 
{{Authority control}}
78

lần sửa đổi