Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
 
{{sơ khai Lâm Đồng‎‎‎}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Đạ Tẻh}}
 
==Chú thích==