Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Địa lý==
==Lịch sử==
Địa bàn xã Mỹ Đức trước đây vốn là hai xã Mỹ Đức và Hà Đông thuộc huyện CátĐạ TiênTẻh.
 
Năm 1999, xã Mỹ Đức có diện tích 103,5&nbsp;km², dân số là 3.440 người, mật độ dân số đạt 33 người/km². Xã Hà Đông có diện tích 4,26&nbsp;km², dân số là 1.647 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 387 người/km².