Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

→‎Kéo dài: Nội dung
(→‎Kéo dài: Nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Kéo dài ===
DNA polymeraza có hoạt tính chiều 5′ –3. Tất cả các hệ thống sao chép DNA đã cho một nhóm [[hydroxyl]] 3' tự do trước khi tổng hợp có thể được bắt đầu (lưu ý: khuôn DNA được đọc theo hướng 3′ đến 5' trong khi một mạch mới được tổng hợp theo hướng 5′ đến 3' — thường là đứtliên đoạntục). Bốn cơ chế riêng biệt cho tổng hợp DNA được công nhận:
 
# Tất cả các dạng tế bào sống và nhiều [[virus]] DNA, các [[Thể thực khuẩn|phage]] và [[plasmid]] sử dụng một
Người dùng vô danh