Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Av2 group.png”

không có tóm lược sửa đổi
({{Sử dụng hợp lý trong bài|Aveyond 2 Ean's Quest}} {{ScreenshotU|Aveyond 2 Rhen's Quest|chân dung các nhân vật|© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 2 Ean's Quest}})
 
 
{{Sử dụng hợp lý trong bài|Aveyond 2 Ean's Quest}}
{{ScreenshotU|Aveyond 2 RhenEan's Quest|chân dung các nhân vật|© Amaranth Games. Hình chụp từ trò chơi Aveyond 2 Ean's Quest}}
272.454

lần sửa đổi