Khác biệt giữa các bản “Đại học Palermo”

The '''University of Palermo''' ([[Italian language|Italian]]: ''Università degli Studi di Palermo'') is a university located in [[Palermo]], [[Italy]], and founded in [[1806]]. It is organized in 12 Faculties.
 
==HistoryLịch sử==
TheĐại University ofhọc Palermo wasđược officiallychính foundedthức inthành lập năm 1806, although itsnguồn earliestgốc rootssớm datenhất backcủa totrường này có thể tính từ 1498 whenkhi [[mediciney khoa]] and [[lawluật]] weređược taughtgiảng heredạy ở đây. A little later in [[history]], from the second half of the 16th century from their seat at the Collegio Massimo al Cassero, the [[Jesuit]] Fathers granted degrees in [[Theology]] and [[Philosophy]] - subjects in which they had been masters for over 200 years.
 
InNăm 1767 theyhọc weređã expelledbị from the kingdom by Kingvua [[Ferdinand ofcủa Bourbon]], untiltrục xuất khỏi vương quốc cho đến 37 yearsnăm sau khi học quay trở lại và đảm laternhiệm whencương theyvị returnedcủa tohọc take theirvị seattrí -đó whichtrong inthời thegian meantimehọ hadđi beenvắng turnedđược intochuyển thequa Regia Accademia.
 
AtVào thisthời timegian thenày, cùng samevị Kingvua [[Ferdinand]] decidedlại toquyết grantđịnh aban worthymột seatvị totrí thexứng đáng cho Accademia, movingdời itsvị locationtrí tocủa nó đến the Convent of the Teatini Fathers nextbên tocạnh theNhà Church ofthờ St. Giuseppe.
 
AfterSau thekhi unificationnước ofÝ Italythống innhất năm 1860, theĐại University ofhọc Palermo wasđã được hiện đại hoá dưới modernisedsự underxúc thetiến impetuscủa ofnhà thehoá chemisthọc S.Cannizzaro and thebộ ministertrưởng andkiêm specialistchuyên ingia về [[ArabNghiên cứu Ả StudiesRập]] - M.Amari, moregần ornhư lesskhoác assuminglại itsbề presentngoài appearancenhư hiện nay. SinceTừ năm 1984, thetoà mainnhà buildingchính ofcủa the Universitytrường, housingnơi có văn thephòng Rector'shiệu officetrưởng, istoà nhà Palazzo Steri, one ofmột thetrong mostnhững importanttoà historicalnhà buildingslịch insử quan trọng của Palermo,. Toà nhà này được builtxây innăm 1307 and formerlynguyên the residencenơi of thecủa Chiaramonte. NotKhông farcách fromxa Palazzo Steri, ontrên landkhu formerlyđất belongingtrước tođây thuộc về the Chiaramonte, theVườn Botanicaltực Gardens ofvật Palermo constitutecũng atạo furtherthành admirablemột pearlđịa ofđiểm thetuyệt University.vời của trường.
Trường hiện có 2000 giảng viên và 50.000 sinh viên.
 
Today, the University has grown to be an institution of about 2000 lecturers and 50,000 students in which research in all main fields of study is carried out. In the past few years the university has actively taken part in international cooperation programmes.
 
==Tổ chức==
Người dùng vô danh