Khác biệt giữa các bản “Thất ngôn tứ tuyệt”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.235.148.150 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.235.148.150 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
*Quy định tính theo hàng ngang. Tiếng thứ hai của câu thứ nhất là tiếng quan trọng,nó quy định luật cho toàn bài. Nếu tiếng thứ 2 mang thanh B thì luật của toàn bài là luật B.
*Niêm:Được tính theo hàng dọc,các câu phải niêm với nhau (giống nhau)
*Vần: các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ các câu 2, À44 hiệp vần với nhau ở chữ cuối
*Bốn câu trong bài theo thứ tự là các câu: khai, thừa, chuyển, hợp.