Khác biệt giữa các bản “John Crawfurd”

→‎Tiếng Việt: Tư liệu của Chưởng Tượng quân Nguyễn Đức Xuyên.
(→‎Tiếng Việt: Tư liệu của Chưởng Tượng quân Nguyễn Đức Xuyên.)
*Lê Công Sơn (2019), [https://thanhnien.vn/van-hoa/dat-nam-bo-xua-qua-nghien-cuu-cua-nguoi-han-quoc-1131099.html Đất Nam bộ xưa qua nghiên cứu của người Hàn Quốc]
*HỒ SONG QUỲNH (St), [http://vannghebrvt.com/post/hac-lang-lang-nghe-det-lua-noi-tieng-nhat-nuoc-vao-the-ky-19 Hắc Lăng – Làng nghề dệt lụa nổi tiếng nhất nước vào thế kỷ 19]. Văn nghệ BRVT số 143
*Nguyễn Đức Xuyên (1822), Lý lịch sự vụ. [http://vjol.info.vn/index.php/ncpt-hue/issue/view/2425/showToc Phần 1], [http://www.vjol.info/index.php/ncpt-hue/issue/view/2445/showToc phần 2]. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
 
== Liên kết ngoài ==