Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{wikify}}
'''Ngôn ngữ học ứng dụng''' là một nhánh của ngành [[ngôn ngữ học]], chuyên nghiên cứu việc sử dụng lý thuyết ngôn ngữ học để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, chủ yếu là ngôn ngữ học, [[nhân chủng học]], [[tâm lý học]] và [[giáo dục học]].
 
 
 
Các phân ngành của Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng gồm có Ngôn ngữ học tâm lý, Ngôn ngữ học xã hội, Phân Tích Ngôn Từ, Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng
Phê Bình, Quá Trình Lĩnh Hội Ngôn Ngữ Thứ Hai, Đa Văn Hoá Học, cũng như những lĩnh vực phát triển tài liệu ngôn ngữ và đào tạo giáo viên. Một số phân ngành của Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng bị những học giả truyền thống chỉ trích là mang tính chất chính trị lộ liễu trong việc nghiên cứu sự liên quan giữa xã hội, ngôn ngữ và ảnh hưởng chính trị. Ngược lại, các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực này lập luận rằng chỉ có thông qua việc phân tích như thế mới có thể thấu hiểu được bản chất tương tác giữa ngôn từ và những ảnh hưởng của nó đối với các xã hội và các nền văn hoá khác nhau.
 
Vào thập niên 50 và 60, ngành ngôn ngữ học ứng dụng lần đầu tiên quan tâm đến hiện tượng lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai, cụ thể là các lỗi sai và việc phân tích tương phản. Vào những năm 70, sau thất bại khi dùng phân tích tương phản làm lý thuyết để tiên đoán các lỗi sai, những nhà ngôn ngữ học ứng dụng bắt đầu chuyển sang dùng lý thuyết [[ngữ pháp toàn cầu]] của [[Noam Chomsky]] để giải thích cho hiện tượng học tiếp ngôn ngữ thứ hai. Trong những năm 90, càng có nhiều nhà nghiên cứu hơn bắt tay vào sử dụng các phương pháp nghiên cứu từ ngành [[tâm lý học nhận thức]].
 
Khoá học Thạc Sĩ và Cử Nhân đầu tiên chuyên ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng được thành lập tại [[Đại Học Edinburgh]] vào năm 1958. Hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức vào năm 1964 và chính ở đó, [[Hiệp Hội Quốc Tế về Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng]](viết tắt [[AILA]]) đã ra đời. Hiệp Hội Anh Quốc của chuyên ngành này (viết tắt:[[BAAL]]) được thành lập năm 1965 và mười năm sau thì Hiệp Hội Hoa Kỳ của ngành học này (viết tắt:[[AAAL]]) cũng ra đời. Tờ tạp chí chính của ngành là [[Applied Linguistics]] được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980. Các tờ tạp chí lớn trong ngành bao gồm '' Applied Linguistics, International Journal of Applied Linguistics, The Journal of Applied Linguistics, Second Language Research, Studies in Second Language Acquisition, Modern Language Review, Language Learning, AILA Journal '', và tờ '' TESOL Quarterly''.
 
[[Thể loại:Ngôn ngữ học]]
239

lần sửa đổi