Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{wikify}}
'''Ngôn ngữ học ứng dụng''' là một nhánh của ngành [[ngôn ngữ học]], chuyên nghiên cứu việc sử dụng lý thuyết ngôn ngữ học để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, chủ yếu là ngôn ngữ học, [[nhân chủng học]], [[tâm lý học]] và [[giáo dục học]].
 
Các phân ngành của Ngônngôn Ngữngữ Họchọc Ứngứng Dụngdụng gồm có Ngônngôn ngữ học tâm lý, Ngônngôn ngữ học xã hội, Phânphân Tíchtích Ngônngôn Từtừ, Ngônngôn Ngữngữ Họchọc Ứngứng Dụngdụng
Phêphê Bìnhbình, Quáquá Trìnhtrình Lĩnhlĩnh Hộihội Ngônngôn Ngữngữ Thứthứ Haihai, Đađa Vănvăn Hoáhoá Họchọc, cũng như những lĩnh vực phát triển tài liệu ngôn ngữ và đào tạo giáo viên. Một số phân ngành của Ngônngôn Ngữngữ Họchọc Ứngứng Dụngdụng bị những học giả truyền thống chỉ trích là mang tính chất chính trị lộ liễu trong việc nghiên cứu sự liên quan giữa [[xã hội]], [[ngôn ngữ]] ảnh hưởng [[chính trị]]. Ngược lại, các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực này lập luận rằng chỉ có thông qua việc phân tích như thế mới có thể thấu hiểu được bản chất tương tác giữa ngôn từ và những ảnh hưởng của nó đối với các xã hội và các nền văn hoá khác nhau.
 
Vào [[thập niên 501950]]60[[thập niên 1960|1960]], ngành ngôn ngữ học ứng dụng lần đầu tiên quan tâm đến hiện tượng lĩnh hội [[ngôn ngữ thứ hai]], cụ thể là các lỗi sai và việc phân tích tương phản. Vào những[[thập nămniên 701970]], sau thất bại khi dùng phân tích tương phản làm lý thuyết để tiên đoán các lỗi sai, những nhà ngôn ngữ học ứng dụng bắt đầu chuyển sang dùng lý thuyết [[ngữ pháp toàn cầu]] của [[Noam Chomsky]] để giải thích cho hiện tượng học tiếp ngôn ngữ thứ hai. Trong những[[thập nămniên 901990]], càng có nhiều nhà nghiên cứu hơn bắt tay vào sử dụng các phương pháp nghiên cứu từ ngành [[tâm lý học nhận thức]].
 
Khoá học Thạcthạc Cửcử Nhânnhân đầu tiên chuyên ngành Ngônngôn Ngữngữ Họchọc Ứngứng Dụngdụng được thành lập tại [[Đại Họchọc Edinburgh]] vào năm 1958. Hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức vào năm 1964 và chính ở đó, [[Hiệp Hộihội Quốc Tếtế về Ngôn Ngữngữ Họchọc Ứngứng Dụngdụng]] (viết''Association tắtInternationale de la Linguistique Appliquée'' trong [[AILAtiếng Pháp]], viết tắt thành AILA) đã ra đời. Hiệp Hộihội Anh Quốc của chuyên ngành này (viết''British Association for Applied Linguistics'' trong tắt:[[BAALtiếng Anh]], viết tắt thành BAAL) được thành lập năm 1965 và mười năm sau thì Hiệp Hộihội Hoa Kỳ của(''American ngànhAssociation họcfor nàyApplied Linguistics'', (viết tắt:[[ thành AAAL]]) cũng ra đời. Tờ tạp chí chính của ngành là ''[[Applied Linguistics]]'' được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980. Các tờ tạp chí lớn trong ngành bao gồm '' Applied Linguistics'', ''International Journal of Applied Linguistics'', ''The Journal of Applied Linguistics'', ''Second Language Research'', ''Studies in Second Language Acquisition'', ''Modern Language Review'', ''Language Learning'', ''AILA Journal '', và tờ '' TESOL Quarterly''.
 
==Đọc thêm==
*Cook, Guy (2003). 'Applied Linguistics' (in the series Oxford Introduction to Language Study) Oxford: Oxford University Press
*Cook, Guy, and Seidlhofer, Barbara (eds.) (1995). 'Principle and Practice in Applied Linguistics' Oxford: Oxford University Press.
*Cook, V. (2001). ''Second Language Learning and Language Teaching''. London: Hodder Arnold.
*Corder, S. P. (1973). 'Introducing Applied Linguistics'. Harmondsworth: Penguin.
*Davies, Alan. (1999). 'An Introduction to Applied Linguistics' Edinburgh University Press.
*Johnson, K., and Johnson, H. (eds.) (1998). 'The Encyclopaedic Dictionary of Applied Linguistics' Oxford: Blackwell.
*McCarthy, Michael (2001). 'Issues in Applied Linguistics'Cambridge University Press.
*Mitchell, R. and Myles, F. (2006). ''Second Language Learning Theories''. London: Hodder Arnold. 2nd edition.
*Pennycook, Alastair (2001). 'Critical applied linguistics: a critical introduction' London: Lawrence Erlbaum Associates.
*Schmitt, Norbert (2002). 'An Introduction to Applied Linguistics' London: Arnold.
*White, L. (1989). 'Second Language Acquisition and Universal Grammar, Cambridge: MA.
*Widdowson, H.G. (1979). 'Explorations in Applied Linguistics' Oxford: Oxford University Press.
*Widdowson, H.G. (1984). 'Explorations in Applied Linguistics 2' Oxford: Oxford University Press.
*Widdowson, H. G. (2003). 'Defining Issues in English Language Teaching' Oxford: Oxford University Press.
 
==Liên kết ngoài==
*[http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA/ Second Language Acquisition Topics by Vivian Cook]: information on applied linguistics, language teaching research and SLA, including a large bibliography.
*[http://www.aaal.org American Association for Applied Linguistics] homepage
*[http://www.aila.info/ Association Internationale de Linguistique Appliquée] homepage
*[http://www.aclacaal.org/ Association Canadienne de Linguistique Appliquée / Canadian Association of Applied Linguistic] homepage
*[http://www.cal.org Center for Applied Linguistics] homepage
*[http://www.baal.org.uk/ British Association for Applied Linguistics] homepage
 
[[Thể loại:Ngôn ngữ học]]
59.677

lần sửa đổi