Khác biệt giữa các bản “Sistar”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| URL =
| past_members =
*[[Kim Bora|Bora]]
*[[Hyolyn]]
*[[Soyou]]
Người dùng vô danh