Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 006 || align="left" |'''{{flag|Pakistan}}'''|| 197,173,785 || Tháng 12, 2017 || 2,62% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 007 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}'''|| 191,101,593 ||Tháng 12, 2017 || 2,55% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 008 || align="left" |'''{{flag|Bangladesh}}'''|| 164,740,865 || Tháng 12, 2017 || 2,19% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
Người dùng vô danh