Khác biệt giữa các bản “Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”

n
số lượng lực lượng đồng phục tăng thêm 1 sau khi Lực lượng Không gian được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2019
n (số lượng lực lượng đồng phục tăng thêm 1 sau khi Lực lượng Không gian được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2019)
| url = http://www.dtic.mil/jv2010/usmc/omfts.pdf
| format = PDF
| accessdate = }}</ref> sử dụng phương tiện vận chuyển của [[Hải quân Hoa Kỳ]] để nhanh chóng đưa các lực lượng đặc nhiệm vũ trang hỗn hợp. Nó là một trong số 78 [[các lực lượng đồng phục Hoa Kỳ|lực lượng đồng phục của Hoa Kỳ]]. Theo cơ cấu lãnh đạo dân sự trong Quân đội Hoa Kỳ thì Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là một thành phần của [[Bộ Hải quân Hoa Kỳ]],<ref name=USN_org>{{chú thích web |accessdate=ngày 3 tháng 8 năm 2008
|url=http://www.navy.mil/navydata/organization/org-over.asp
|title=U.S. Navy Organization: An Overview