Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

Xin chào Tuanminh01, tôi thấy anh vừa xóa bản đồ năm 1828 và phần đề cập về [[Hoàng Sa]] của [[John Crawfurd]]. Xin anh cho biết lý do? Đây là một căn cứ đáng giá về sự công nhận của đế quốc Anh đối với chủ quyền của nhà Nguyễn ở Hoàng Sa. <code><font face="Consolas">[[Thành viên:Mrfly911|<font color="2299FF">Mrfly911</font>]]&#124;[[Thảo luận Thành viên:Mrfly911|<font color="15B500">tl</font>]]</font></code> 02:32, ngày 24 tháng 12 năm 2019 (UTC)
: {{ping|Mrfly911}} Tôi phục hồi bản cũ do một số bạn trẻ có tinh thần yêu nước đã đổi Hoàng Sa được Việt Nam quản lý (thực tế là Trung Quốc đang quản lý toàn bộ). Nhờ bạn bổ sung lại nội dung trên vào Bản mẫu:Hoàng Sa giúp (trước đó bạn đã thêm vào infobox, nhưng bài này dùng bản mẫu). Thân mến. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 02:35, ngày 24 tháng 12 năm 2019 (UTC)
:: {{ping|Tuanminh01}} Vâng, xin cảm ơn anh. <code><font face="Consolas">[[Thành viên:Mrfly911|<font color="2299FF">Mrfly911</font>]]&#124;[[Thảo luận Thành viên:Mrfly911|<font color="15B500">tl</font>]]</font></code> 03:03, ngày 24 tháng 12 năm 2019 (UTC)