Khác biệt giữa các bản “Najib Razak”

không có tóm lược sửa đổi
|1blankname1 = Phó Thủ tướng
|term_start = [[3 tháng 4]] năm [[2009]]
|term_end = [[10 tháng 5]] năm [[2018]]<br />{{số năm theo năm và ngày |2009|4|3|2018|5|10}}
|predecessor1 = [[Abdullah Ahmad Badawi]]
|successor1 = [[Mahathir Mohamad]]
|2blankname2 = Phó Chủ tịch
|term_start2 = [[26 tháng 3]] năm [[2009]]
|term_end2 = <br />{{số năm theo năm và ngày |2009|3|26}}
|predecessor2 = [[Abdullah Ahmad Badawi]]
|successor2 =
|primeminister3 = [[Abdullah Ahmad Badawi]]
|term_start3 = [[7 tháng 1]] năm [[2004]]
|term_end3 = [[3 tháng 4]] năm [[2009]]<br />{{số năm theo năm và ngày |2004|1|7|2009|4|3}}
|predecessor3 = [[Abdullah Ahmad Badawi]]
|successor3 = [[Muhyiddin Yassin]]
|office4 = [[Danh such Menteris Besar của Pahang|Menteri Besar thứ 12 của Pahang]]
|term_start4 = [[4 tháng 5]] năm [[1982]]
|term_end4 = [[14 tháng 8]] năm [[1986]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|5|4|1986|8|14}}
|predecessor4 = Abdul Rashid Abdul Rahman
|successor4 = [[Mohd Khalil Yaakob|Khalil Yaakob]]
|office6 = [[Dewan Rakyat|Nghị sĩ Quốc hội]] <br> đại diện cho [[Pekan (khi bầu cử liên bang)|Pekan]]
|term_start6 = [[21 tháng 2]] năm [[1976]]
|term_end6 = <br />{{số năm theo năm và ngày |1976|2|21}}
|predecessor6 = [[Abdul Razak Hussein]]
|successor6 =