Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21”

không có tóm lược sửa đổi
 
Quốc lộ 21A đi qua các huyện, thị và thành phố sau:
[[Sơn Tây (thị xã)|Sơn Tây]] - [[Thạch Hòa]] ([[Thạch Thất]]) - [[Quốc Oai]] - [[Lương Sơn|Lương Sơn]] - [[Xuân Mai (thị trấn)|Xuân Mai]] ([[Chương Mỹ]]) - [[ThanhBa Hà,Hàng Lạc Thủy|Thanh HàĐồi]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Đường Hồ Chí Minh]] - [[Chi Nê]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Kim Bảng]] - [[Phủ Lý]] - [[Thanh Liêm]] - [[Bình Mỹ, Bình Lục|Bình Mỹ]] ([[Bình Lục]]) - [[Mỹ Lộc (thị trấn)|Mỹ Lộc]] ([[Mỹ Lộc]]) - [[nam Định (thành phố)|Nam Định]] -[[Nam Trực]] - [[Cổ Lễ]] ([[Trực Ninh]]) - [[Xuân Trường]] - [[Yên Định, Hải Hậu|Yên Định]] ([[Hải Hậu]]) - [[Cồn (thị trấn)|Cồn]] ([[Hải Hậu]]) - [[Thịnh Long]] ([[Hải Hậu]]).