Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương Thủy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Thị xã Hương Thuỷ gồm có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: [[Phú Bài]], [[Thủy Châu|Thuỷ Châu]], [[Thủy Dương|Thuỷ Dương]], [[Thủy Lương|Thuỷ Lương]], [[Thủy Phương|Thuỷ Phương]] và 7 xã: [[Dương Hòa, Hương Thủy|Dương Hoà]], [[Phú Sơn]], [[Thủy Bằng|Thuỷ Bằng]], [[Thủy Phù|Thuỷ Phù]], [[Thủy Tân|Thuỷ Tân]], [[Thủy Thanh|Thuỷ Thanh]], [[Thủy Vân|Thuỷ Vân]].
 
==Lịch sử==