Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tòa nhà và cấu trúc cao nhất Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
| group2 = [[Miền Trung (Việt Nam)|Miền Trung]]
| list2 =
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Định|Bình Định]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Thuận|Bình Thuận]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Đắk Lắk|Đắk Lắk]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Đắk Nông|Đắk Nông]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bến Tre|Bến Tre]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Dương|Bình Dương]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Định|Bình Định]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Phước|Bình Phước]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Thuận|Bình Thuận]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Cà Mau|Cà Mau]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Đồng Nai|Đồng Nai]]
408

lần sửa đổi