Khác biệt giữa các bản “Võ sĩ đạo”

* 『戦場の精神史 武士道という幻影』 佐伯真一 NHK出版  ISBN 4140019980
* 『BUSHIDO:THE SOUL of JAPAN』 新渡戸稲造
** [[矢内原忠雄]]訳『武士道』([[1938年]])[[岩波文庫]] ISBN 4003311817
** [[奈良本辰也]]訳『武士道』([[1997年]])[[三笠書房]] ISBN 4837917003
* [http://www.gutenberg.org/etext/12096 "Bushido"], Nitobe Inazo 電子テキスト全文(Project Gutenberg)
* [[Seppuku]]
* [[Trà đạo]]
* [[Bốn mươi bảy 47 Ronin|Câu chuyện về Bốn mươi bảy Ronin]]
 
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh