Khác biệt giữa các bản “Maurice (phim)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Xoá khỏi Category:British films dùng Cat-a-lot)
 
{{Use British English|date=July 2015}}
{{Use dmy dates|date=May 2016}}
{{Infobox film
| name = Maurice
{{Merchant Ivory Productions}}
{{James Ivory}}
{{Portal bar|FilmĐiện ảnh|LGBT}}
 
{{DEFAULTSORT:Maurice (Film)}}
[[Thể loại:1987 films]]
[[Thể loại:1980s coming-of-age films]]
[[Thể loại:1980s historical films]]
[[Thể loại:1980s LGBT-related films]]
[[Thể loại:1980s romantic drama films]]
[[Thể loại:Bloomsbury Group in LGBT history]]
[[Thể loại:British coming-of-age films]]
[[Thể loại:British historical films]]
[[Thể loại:British LGBT-related films]]
[[Thể loại:British romantic drama films]]
[[Thể loại:E. M. Forster in performing arts]]
[[Thể loại:Phim tiếng Anh]]
[[Thể loại:Film4 Productions films]]
[[Thể loại:Films based on British novels]]
[[Thể loại:Films directed by James Ivory]]
[[Thể loại:Films set in the 1900s]]
[[Thể loại:Films set in the 1910s]]
[[Thể loại:Films set in country houses]]
[[Thể loại:Films shot in Cambridgeshire]]
[[Thể loại:Films shot in Dorset]]
[[Thể loại:Films shot in East Sussex]]
[[Thể loại:Films shot in Gloucestershire]]
[[Thể loại:Films shot in Italy]]
[[Thể loại:Films shot in London]]
[[Thể loại:Films shot in Surrey]]
[[Thể loại:Films shot in Wiltshire]]
[[Thể loại:Gay-related films]]
[[Thể loại:British historical romance films]]
[[Thể loại:LGBT-related coming-of-age films]]
[[Thể loại:LGBT-related romance films]]
[[Thể loại:Merchant Ivory Productions films]]
[[Thể loại:Screenplays by James Ivory]]
[[Thể loại:Phim liên quan đến LGBT của Vương quốc Liên hiệp Anh]]
[[Thể loại:Phim Vương quốc Liên hiệp Anh]]