Khác biệt giữa các bản “Hoàng Lê nhất thống chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tác phẩm chủ yếu phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến thời [[nhà Hậu Lê|Lê mạt]] và phong trào [[nhà Tây Sơn|Tây Sơn]].
 
Tác phẩm miêu tả bao ca su
Tác phẩm miêu tả khoảng hơn 30 năm cuối [[thế kỷ 18]], từ khi [[Trịnh Sâm]] lên ngôi chúa (1767) đến lúc [[Gia Long|Nguyễn Ánh]] lên ngôi vua (1802). Đây chính là giai đoạn rất nhiều biến động trong [[lịch sử Việt Nam]], cả cơ cấu xã hội [[phong kiến]] cùng những hình thái ý thức, tư tưởng, đạo đức... hầu như bị đảo lộn và lay chuyển tận gốc<ref name="KTH5"/>.
 
Tác phẩm miêu tả khoảng hơn 30 năm cuối [[thế kỷ 18]], từ khi [[Trịnh Sâm]] lên ngôi chúa (1767) đến lúc [[Gia Long|Nguyễn Ánh]] lên ngôi vua (1802). Đây chính là giai đoạn rất nhiều biến động trong [[lịch sử Việt Nam]], cả cơ cấu xã hội [[phong kiến]] cùng những hình thái ý thức, tư tưởng, đạo đức... hầu như bị đảo lộn và lay chuyển tận gốc<ref name="KTH5"/>.
 
== Các nhân vật chính ==