Khác biệt giữa các bản “Điện Biên Phủ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Thành phố Điện Biên Phủ có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: [[Him Lam, Điện Biên Phủ|Him Lam]], [[Mường Thanh, Điện Biên Phủ|Mường Thanh]], [[Nam Thanh, Điện Biên Phủ|Nam Thanh]], [[Noong Bua]], [[Tân Thanh, Điện Biên Phủ|Tân Thanh]], [[Thanh Bình, Điện Biên Phủ|Thanh Bình]], [[Thanh Trường, Điện Biên Phủ|Thanh Trường]] và 5 xã: [[Mường Phăng]], [[Nà Nhạn]], [[Nà Tấu]], [[Pá Khoang]](có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020), [[Thanh Minh, Điện Biên Phủ|Thanh Minh]].
 
==Lịch sử==
Người dùng vô danh