Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật thời Tam Quốc”

Helo
(Helo)
|Mã Dung {{POW}} || 馬融 || - || - || ? - ? || [[Lãng Trung]], [[Tứ Xuyên]] || - || Thục Hán || - || <ref name="Mã Trung"/> ||{{ref|12}}
|-style="height:50px;" bgcolor="#F0F8FF"
|[[Mã Đại]] || [[:zh:馬岱|馬岱]] || Bá Chiêm || 伯瞻 || 180 - 255 || [[Hưng Bình, Hàm Dương|Hưng Bình]], [[Thiểm Tây]] || -Tướng lĩnh || Thục Hán || [[Quân phiệt Lương châu|Quân phiệt Tây Lương]]<br>Trương Lỗ || <ref name="Mã Siêu"/> ||{{ref|36}}
|-style="height:50px;"
|[[Mã Đằng]] || [[:zh:馬騰|馬騰]] || Thọ Thành || 壽成 || 156 - 211 || [[Hưng Bình, Hàm Dương|Hưng Bình]], [[Thiểm Tây]] || Tướng lĩnh<br> Lãnh chúa || [[Quân phiệt Lương châu|Quân phiệt Tây Lương]] || Đông Hán || <ref name="Mã Siêu"/> ||{{ref|36}}
|[[Mã Long (nhà Tấn)|Mã Long]] {{POW}} || [[:zh:馬隆|馬隆]] || Hiếu Hưng || 孝興 || ? - ? || [[Vấn Thượng]], [[Sơn Đông]] || Tướng lĩnh || Tào Ngụy || - || - || -
|-style="height:50px;" bgcolor="#F0F8FF"
|[[Mã Lương]] || [[:zh:馬良|馬良]] || Quý Thường || 季常 || 187 - 222 || [[Nghi Thành]], [[Hồ Bắc]] || Chính trị gia<br>Tướng lĩnh || Thục Hán || - || <ref name="Mã Lương">Mã Lương là con gáitrai thứ tư, đồng thời là emanh gáitrai của Mã Tắc. Mã Lương có con trai là Mã Bỉnh</ref> ||{{ref|39}}
|-style="height:50px;"
|[[Mã Ngoạn]] || [[:zh:馬玩|馬玩]] || - || - || ? - 211 || - || Tướng lĩnh || [[Quân phiệt Lương châu|Quân phiệt Tây Lương]] || - || - ||{{ref|1}}
|My Uy || [[:zh:麋威|麋威]] || - || - || ? - ? || [[Liên Vân Cảng|Liên Vân]], [[Giang Tô]] || Tướng lĩnh || Thục Hán || - || <ref name="My Trúc"/> ||{{ref|38}}
|}
 
 
== N ==
Người dùng vô danh