Khác biệt giữa các bản “Lã Hưng”

→‎Tham khảo: Nhận định của John Crawfurd
(→‎Tham khảo: Nhận định của John Crawfurd)
 
== Cuộc đời ==
Từ trước năm 263, Thái thú Tôn Tư (孫諝) nhà Đông Ngô cai trị [[Giao Châu]] tàn ác, dân chúng quận Giao Chỉ và [[Nhật Nam]] nổi dậy. Vua Đông Ngô là [[Tôn Hưu]] sai [[Đặng Tuân]] sang làm sát chiến để giám sát Tôn Tư. Thế nhưng cả hai lại cùng hợp tác, vơ vét của cải của nhân dân. Năm 263, Lã Hưng, một viên quan ở quận Giao Chỉ, cùng hào kiệt nổi dậy giết chết Tư và Tuân, mang quận Giao Chỉ về hàng [[Tào Ngụy]] dù lúc đó bị ngăn cách về địa lý.
 
Năm 263, Lã Hưng, một viên quan (quận lại) ở quận Giao Chỉ, cùng hào kiệt nổi dậy giết chết Tư và Tuân, mang quận Giao Chỉ về hàng [[Tào Ngụy]] dù lúc đó bị ngăn cách về địa lý. Theo [[John Crawfurd]], sự kiện này đánh dấu mốc nền độc lập "vô hình" của Việt Nam khỏi Trung Quốc.<ref>[[John Crawfurd]] (1856), [[iarchive:ldpd_6769878_000/page/n109|A descriptive dictionary of the Indian islands & adjacent countries]]. Mục từ Cochin-China, trang 112.</ref><ref>John Crawfurd (1828), [http://seasiavisions.library.cornell.edu/catalog/sea:010 Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China: exhibiting a view of the actual state of those kingdoms]. SOUTHEAST ASIA VISIONS, Cornell University Library’s John M. Echols Collection. Volume 2. Chapter VII. From page 302-315.</ref>
[[Tập_tin:三國264.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E4%B8%89%E5%9C%8B264.jpg|nhỏ|302x302px|Bảm đồ Tam quốc năm 264. Giao Châu từ năm 263 do '''Lữ Hưng''' chiếm giữ.]]
Cuối năm 263, Tào Ngụy tiến hành [[Chiến tranh Thục-Ngụy (263-264)|chiến dịch tiêu diệt Thục Hán]] thành công. Năm 264, quyền thần nhà Ngụy là [[Tư Mã Chiêu]] nhân danh Ngụy Nguyên Đế [[Tào Hoán]] phong cho Lã Hưng làm An Nam tướng quân, coi việc binh ở Giao Châu và cho [[Hoắc Dặc]] (tướng cũ Thục Hán) làm Hành Thứ sử Giao châu (nhưng vẫn ở [[Nam Trung (Trung Quốc)|Nam Trung]], không trực tiếp sang Giao Châu).
== Tham khảo ==
{{Reflist}}
 
* [[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư]], [http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt04.html Ngoại Kỷ Toàn Thư 4: Thuộc Tấn - Tống - Tề - Lương. Lý Nam Đế (227 - 602)]
* John Crawfurd (1828), [http://seasiavisions.library.cornell.edu/catalog/sea:010 Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China: exhibiting a view of the actual state of those kingdoms]. SOUTHEAST ASIA VISIONS, Cornell University Library’s John M. Echols Collection. Volume 2. Chapter VII. From page 302-315.
* [[John Crawfurd]] (1856), [[iarchive:ldpd_6769878_000/page/n109|A descriptive dictionary of the Indian islands & adjacent countries]].
{{Nhân vật Tam Quốc}}
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Đông Ngô]]