Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Câu hỏi thường gặp”

(Thêm {{pp-protected}} (TW))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Một số lý do hay gặp:
*Có thể là bài bạn viết không tuân thủ theo [[Wikipedia:Quyền tác giả|quyền tác giả]] (xem câu hỏi bên trên).
*Cũng có thể bài viết chưa đủ [[WikipediaWP:tiêu chuẩn đưa vàoDNB|tiêu chuẩnđộ đưanổi vàobật]].
*Cũng có thể tên bài viết sai chính tả, hay không theo quy ước về [[Wikipedia:cách đặt tên trang|cách đặt tên bài]]. Nội dung bài bạn viết có thể đã được đưa sang trang khác có tên hợp lệ.
Xem thêm [[Wikipedia:Xóa trang]].