Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

* Tính chất phân phối <math>\vec{a}.(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}</math>
*<math>(k\vec{a}).\vec{b}=k(\vec{a}.\vec{b})=\vec{a}(k\vec{b})</math>
*<math>\vec{a}^2=\left\vert \vec{a} \right\vert^2</math>
*<math>\vec{a}^2\geq0,\vec{a}^2=0\Leftrightarrow\vec{a}=\vec0</math>
*2 vecto vuông góc có tích vô hướng bằng 0
 
==== Một số tính chất mở rộng ====
* [[Không gian vectơ]]
*[[Tích vectơ|Tích có hướng]] ([[tích vectơ|nhân vectơ]], tích ngoài, '''')'''
*[[Tích vô hướng]]
 
==Tham khảo==