Khác biệt giữa các bản “Trần Quốc Vượng (sử gia)”

*Trần Quốc Vượng cũng bị phê phán sai lầm khi dùng thuật ngữ ''thời đại đồng thau'' trong các sách của ông biên soạn, là quyển Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập 1 (NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H.1991; các tác giả: Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Lương Ninh) <ref>Thế giới mới số 534, ra ngày 5/5/2003 , Có hay không “thời đại đồng thau” ở nước ta</ref>. Theo nội dung tác giả Lê Mạnh Chiến:'' Sai lầm này là một “công trình tập thể”, trong đó có đóng góp to lớn của các GS Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê… Chính các ông đã rao giảng nó, truyền bá nó, tự hào về nó và ra sức bảo vệ nó.<ref> Đôi điều về nạn cống vải, báo Đại biểu nhân dân số 13 (2492) ngày 13.1.2011</ref> <ref>http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=200938</ref>
 
*Trần Quốc Vượng cũng bị phê phán về chủ đề gọi là Nạn cống vải của Mai Thúc Loan, Lê Mạnh Chiến cho rằng các nhà sử học hàng đầu đã bịa đặt thông tin, không biết chữ Hán nên không đọc được cổ sử bằng tiếng Hán và cho rằng:'' Trong bài ấy, tôi đã chứng minh rằng, tám nhà sử học, trong đó có sáu giáo sư, ba người thuộc nhóm “tứ trụ” của giới sử học, đã bịa ra cứ liệu kể trên. Ngoài ra, các giáo sư này chưa từng biết Đường thư, Tân Đường thư, Cựu Đường thư là những sách gì. Họ chỉ biết vài đoạn của các sách đó qua bản dịch chép tay của các cụ nhà nho làm việc ở Viện Sử học hồi những năm 1960.''
Bài viết đã được đăng trên tờ Đại biểu nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.''.<ref>http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=200938</ref>