Khác biệt giữa các bản “Đồ Thư”

n
n (chính tả)
 
 
== Đánh vào Việt và giành chiến thắng ==
Năm 218 TCN, [[Tần Thủy Hoàng|Thủy Hoàng]] sai Đồ Thư chinh phục Bạch Việt, Đồ Thư lấy 50 vạn quân chia ra 5 đạo:
# Đạo thứ nhất đóng ở đèo Đàm Thành, là đèo thuộc đất Thủy An trên núi Việt Thành, [[Ngũ Lĩnh]], trên đường từ [[Hồ Nam]] xuống đông bắc [[Quảng Tây]].
# Đạo thứ hai đóng ở ải Cửu Nghi, ở phía đông bắc Quảng Tây giáp Hồ Nam
}}
 
Theo Hoài Nam tử, Đồ Tuy bị giết, quân Tần thây phơi máu chảy vài mươi vạn, nước Tần phải lấy tù nhân bị lưu đày để bổ sung quân đội. Sau này, Tần Thủy Hoàng lấy [[Nhâm Hiêu]] thay Đồ Tuy làm chủ tướng, tiếp tục đánh dẹp, đến năm 214 TCN thì bình định xong Lĩnh Nam.
 
== Tham khảo ==