Khác biệt giữa các bản “John Crawfurd”

 
* ''Nhật kí của một Đại sứ quán tới Triều đình Ava năm 1827 (Journal of an Embassy to the Court of Ava in 1827)'' (1829)
* ''Nhật kí của một Đại sứ đến các nước Xiêm và Việt Nam: Phô bày một cái nhìn chân thật về các quốc gia ấy (Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin-China, exhibiting a view of the actual State of these Kingdoms)'' (1830).<ref name="Crawfurd1967">{{Chú thích sách|url=https://books.google.com/books/about/Journal_of_an_embassy_to_the_courts_of_S.html?id=YcsBAAAAMAAJ|title=Journal of an embassy to the courts of Siam and Cochin China|last=John Crawfurd|publisher=Oxford U.P.|year=1967}}</ref> Đây là quyển nhật kí ghi lại chi tiết hành trình đến Xiêm và Việt Nam của Crawfurd. Ngoài ra, sách còn chứa nhiều thông tin về địa lý, địa chất, lịch sử, văn hóa, tôn giáo,.. của hai nước này và các nước liên quan.
* ''Từ điển mô tả về Quần đảo Ấn Độ và các nước Liền kề (Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries)'' (1856). Đây là một quyển từ điển địa đanh hoặc bác khoa toàn thư về địa lý ở Đông Nam Á.
* {{Chú thích sách|url=https://books.google.com/?id=rR8wxDBQyLQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false|title=Journal of an embassy from the governor-general of India to the courts of Siam and Cochin China: exhibiting a view of the actual state of those kingdoms|last=John Crawfurd|publisher=H. Colburn and R. Bentley|year=1830}}