Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Cộng hòa Cuba”

n
Đã khóa “Thủ tướng Cộng hòa Cuba” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:03, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:03, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của GlassCopanyS.W.A.T (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thủ tướng Cộng hòa Cuba” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:03, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:03, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (UTC))))