Khác biệt giữa các bản “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km<sup>2</sup>, dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km<sup>2</sup>.
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập 1,91 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc và sáp 2,66 km<sup>2</sup> diện tích và 3.655 người của xã Trường Bình còn lại sau khi điều chỉnh một phần vào thị trấn Cần Giuộc vào xã Mỹ Lộc.<ref name="NQ836"/>